Schadelijke effecten en indicaties acupunctuur -

Complicaties zijn zeer zeldzaam bij acupunctuur 

Van Dijk (1980) concludeert in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: ‘Acupunctuur door een deskundige verricht, zal uiterst zelden leiden tot gevaar of schade voor de gezondheid.’ Zowel uit eigen observaties (10.000 behandelingen) als uit de literatuur blijkt dat het ontstaan van een pneumothorax de enige complicatie is, die zich in de praktijk voordoet. Andere complicaties en schadelijke effecten (serumhepatitis,brandwonden, het breken van naalden en dergelijke) zijn zeer zeldzaam of onbelangrijk.

Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van acupunctuur 

Nordheim (1996) deed een literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van acupunctuur. Tussen 1981 en 1994 vond hij 78 studies over dit onderwerp. De belangrijkste schadelijke effecten waren pneumothorax (23 patiënten) en infecties, waaronder hepatitis (100 patiënten). Conclusie is dat gezien het grote aantal behandelingen, het aantal schadelijke effecten gering is. Wanneer schade optreedt, blijkt dat dit bijna altijd het gevolg is van een ondeskundige behandeling door een onvoldoende opleiding. 

Functionele klachten acupunctuur 

Bij functionele klachten zijn de beste resultaten te verwachten. Zodra er pathologisch-anatomische veranderingen zijn opgetreden, is de kans op genezing met naalden verminderd. Acupunctuur kan slechts werken als er nog voldoende energie overgebleven is om tot herstel van de harmonie te komen. In pathologische eindstadia is geen energie meer aanwezig. Het evenwicht kan dan niet meer hersteld worden.

De indicaties van acupunctuur 

Hieronder volgt een lijst met indicaties die in het Westen met acupunctuur behandeld worden:

 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Trigeminusneuralgie 
 • Andere neuralgieën
 • Chronische sinusitis
 • Facialis-parese
 • Reumatoïde artritis
 • Artrose
 • Spondylose
 • Lumbago
 • Buikklachten
 • Slechthorendheid
 • Oorsuizen
 • Astma
 • Bronchitis
 • Allergieën
 • Hooikoorts
 • Dysmenorrhoe
 • Ulcus duodeni
 • Ulcus ventriculi
 • Hypertensie
 • Bedwateren
 • Impotentie
 • Verslavingsziekten en vrijwel alle hier niet genoemde pijnklachten 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl