Disclaimer

Belangrijke Juridische Informatie en Aansprakelijkheidsbeperkingen

Welkom bij Therapeuten Kompas. Wij hechten groot belang aan de nauwkeurigheid, kwaliteit en relevantie van de informatie op deze website, en streven ernaar om u een waardevolle doorverwijzingsdienst te bieden om passende ondersteuning te vinden. We willen echter benadrukken dat het gebruik van deze website en de verstrekte informatie onderworpen is aan strikte voorwaarden en beperkingen. Hieronder volgt een gedetailleerde uiteenzetting van de disclaimer en aansprakelijkheidsbeperkingen die van toepassing zijn:

Algemeen Gebruik en Informatie:

De informatie die op deze website wordt verstrekt, heeft een louter informatief doel en mag op geen enkele manier worden opgevat als vervanging voor professioneel advies, medische diagnose, therapie of oordeel. Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te bieden, kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website altijd correct, volledig of actueel is. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.

Externe Informatie en Aansprakelijkheid:

Een deel van de informatie op deze website kan afkomstig zijn van derden. Wij controleren deze informatie niet op nauwkeurigheid en volledigheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie. Therapeuten Kompas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, kwalificaties of bekwaamheid van de therapeuten en andere dienstverleners die op deze website worden vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit contact met of behandeling door deze professionals.

Onafhankelijkheid van Artikelen, Cursussen en Links:

De meningen, stellingen en informatie die worden gepresenteerd in artikelen, cursussen en links op deze website vertegenwoordigen niet noodzakelijk de visie of opinies van Therapeuten Kompas. Koppelingen naar externe websites en aanvullende diensten worden verstrekt als een gemak voor de gebruikers, maar wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe bronnen.

Auteursrecht en Gebruiksbeperkingen:

De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, gegevens en software, is beschermd door auteursrecht en databankrecht. Het is niet toegestaan om enig deel van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerde databank, openbaar te maken of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Therapeuten Kompas.

Profielinformatie en Copyright:

Alle inhoud van de profielen op Therapeuten Kompas wordt bepaald door de individuele therapeuten. Elke therapeut is verantwoordelijk voor het gebruik van foto's en teksten op hun profiel en dient te beschikken over de juiste gebruiksrechten. Software4Care B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor plagiaat of inbreuk op het auteursrecht op de profielinhoud van therapeuten.

Deze website en bijbehorende diensten worden geleverd door Software4Care B.V. Door deze website te gebruiken, erkent u deze disclaimer en juridische mededelingen te hebben gelezen en begrepen, en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.


Therapeuten Kompas logo
Therapeuten Kompas
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan den IJssel
Website Logiteam    Contact email     Facebook     Instagram
Privacy Policy
Disclaimer