Inleiding van antroposofische geneeskunde -

Over antroposofische geneeskunde

Antroposofische geneeskunde is een medische wetenschap, die haar basis vindt in de antroposofie. Antroposofie betekent letterlijk: wijsheid omtrent de mens (antropos = mens; sofia = wijsheid). In de Standaardencyclopedie vindt men de volgende omschrijving:

‘Wereldbeschouwing gebaseerd op theorieën die door Rudolf Steiner in het begin van de twintigste eeuw werden ontwikkeld. In de antroposofie vinden bepaalde facetten van de bestaande filosofische tradities en van de theosofische levensbeschouwing hun synthese in een geheel nieuwe filosofie, waarin het christendom centraal wordt gesteld en waarin men door bovenzinnelijke kennis van de mensennatuur wil komen tot een volledige beschouwing van de gehele kosmische realiteit.’ Rudolf Steiner heeft op vele facetten van het leven zijn visie gegeven. Belangrijke bijdragen heeft hij onder andere geleverd voor de land- en tuinbouw, voor de pedagogie, voor de geneeskunde en op politiek/sociaal terrein. Hij noemde de bijdrage voor de medische wetenschap ‘eine Erweiterung der Heilkunst’ (een verbreding van de geneeskunst).

Het gaat de antroposofische arts dan ook niet om oppositie tegen de algemeen erkende geneeskunde. Integendeel, de universitaire geneeskunde wordt in haar beginselen volledig erkend. Men is van mening, dat alleen de wettelijk bevoegde arts de antroposofische geneeskunst mag beoefenen. Men stelt verder, dat de verbrede kennis van wereld en mens, die volgens andere methoden dan de huidige wetenschappelijke methoden zijn verkregen, de antroposofische arts in staat stelt te komen tot een meer omvattende geneeskunde.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl