Inleiding van yoga en meditatie -

Yoga, een levensfilosofie

Het woord yoga komt uit het Sanskriet. Het wordt op verschillende manieren vertaald. Het woord hangt etymologisch samen met het Nederlandse woord juk en het Latijnse iungo (vgl. conjunctie), in het Frans joindre.

Het woord yoga betekent dan ook vereniging, verbinding, eenheid. Yoga is een levensfilosofie die het bewustwordingsproces van de mens als leidraad heeft. Het is een systeem van lichamelijke en psychische concentratiemethoden om tot een hoger bewustzijn te komen. Zelfopvoeding en discipline van het denken, het gevoel en het fysieke lichaam zijn daarbij noodzakelijk. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl