Geschiedenis van yoga en meditatie -

Het ontstaan van yoga 

Het ontstaan van yoga is niet gebonden aan een bepaalde tijd of aan een bepaalde persoon. Via opgravingen weet men, dat bepaalde meditatiehoudingen reeds in de Mohenyo-daro-beschaving in Zuid-India (4000 v.Chr.) gebruikelijk waren.

In de oudste Indogermaanse geschriften, de Veda’s (2000 v.Chr.), zijn aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een yogatraditie. Ook in de Upanishads, die voorschriften geven over godsdienstige gebruiken en esoterische wijsbegeerte uit de tijd van de Veda’s, en in de Mahabharata, een epos uit Voor-Indië dat 200.000 regels telt, worden aanwijzingen gegeven voor het beoefenen van yoga. 

Yoga-sutra 

Omstreeks 400 voor Christus werd de Yoga-sutra geschreven. Dit boek, waarvanPatanjali de auteur is, is tot op heden het standaardwerk voor de yogabeoefenaar. Door mondelinge overlevering en door toename van het inzicht in het wezen van de mens groeide de yoga uit tot een compleet systeem van levenswijsheden.

In de dertiende eeuw hebben verschillende schrijvers het geheel aan verworvenheden overzichtelijk gemaakt. De belangrijke zaken bleven echter een kwestie van mondelinge overlevering.

Algemene bekendheid van Yoga 

Tijdens de afgelopen eeuwen is er een toenemend aantal overleveringen vrijgegeven voor algemeen gebruik. Steeds meer publicaties verschenen. Aan het eind van de negentiende eeuw kreeg ook het Westen belangstelling voor deze oosterse filosofie. In de jaren vijftig en zestig kwam de grote stroom sympathisanten, vooral jongeren, uit het Westen pas goed op gang. De Beatles hebben ertoe bijgedragen dat yoga in Europa en Amerika algemene bekendheid kreeg.

Yoga in Nederland

In Nederland is de yoga vooral bekend geworden door Saswitha, die in 1947 een yoga-instituut oprichtte. In 1957 kwam de Stichting Yoga Nederland tot stand, thans de Stichting Yoga en Vedanta. De grote animator voor deze organisatie was de Baarnse arts Rama Polderman. Inmiddels is het aantal opleidingen in Nederland sterk gegroeid. Een deel van de opleidingen is aangesloten bij de vereniging van Yoga Leerkrachten Nederland. Deze beroepsvereniging van yogaleraren is op haar beurt lid van de Europese Yoga Unie. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl