Inleiding van volksgeneeskunde -

De betekenis van volksgeneeskunst 

Onder volksgeneeskunst wordt verstaan alles wat het volk op grond van mondelinge of schriftelijke overlevering, op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid, aanwendt om ziekten of verwondingen te verklaren en/of te genezen zonder daarbij hulp of voorlichting van de officiële geneeskunde in te roepen. In de volksgeneeskunst is dus geen sprake van het uitoefenen van een beroep of vak: het betreft zuiver de intuïtie en ervaring die bij de mensen aanwezig zijn. 

Het onderscheid tussen volksgeneeskunt en alternatieve geneeswijzen 

Het onderscheid tussen volksgeneeskunst en alternatieve geneeswijzen ligt onder meer in het feit, dat alternatieve geneeswijzen beroepsbeoefenaars kennen zoals acupuncturisten, magnetiseurs, natuurartsen, en de volksgeneeskunst niet. Volksgeneeskunst en alternatieve geneeswijzen hebben gemeen, dat beide buiten de officiële gezondheidszorg vallen. Een groot aantal alternatieve geneeswijzen zijn geprofessionaliseerde uitwerkingen van bepaalde facetten van de volksgeneeskunst. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl