Inleiding van Haptonomie -

Over Haptonomie 

Haptonomie (Grieks: hapsis = tast, gevoel, tactiel contact; nomos = wet, regel) is de wetenschap van de tast(zin), het gevoel, het gevoelsleven en het daarmee samenhangend communicatieve handelen. Haptonomie is geen alternatieve geneeswijze in de zin dat zij een nieuwe methode, techniek of systeem omvat ter behandeling van ziekten. Het is een benaderingswijze die de persoonlijke mogelijkheden van de hulpverlener binnen het eigen beroep verdiept en optimaliseert. Haptonomie is evenmin alternatief in de zin dat het haar toepassingsgebied buiten de reguliere geneeskunde vindt.

Integendeel: haptonomie vormt een integraal onderdeel van verschillende vormen van beroepsuitoefening in de reguliere geneeskunde/hulpverlening. Het motief om haptonomie op deze plaats te beschrijven, is het ontbreken van een in begrijpelijk Nederlands opgesteld overzicht over dit onderwerp buiten de haptonomische subcultuur. In de wereld van de haptonomie is er bij de verschillende ‘scholen’ een verschil in opvatting over inhoud, vorm en terminologie van het vak. In het algemeen gebruikt men de term haptonomie bij het toepassen van haptonomische uitgangspunten binnen het oorspronkelijke beroep (arts, fysiotherapeut, welzijnswerker) en reserveert men de term haptotherapie voor de behandelingsvorm die zich specifiek vanuit de haptonomie op de patiënt richt. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl