Diagnostiek van Haptonomie -

De haptonomische begeleiding 

Voordat de haptonomische begeleiding begint, is er een gesprek tussen cliënt en therapeut/begeleider. In dit gesprek wordt het probleem geformuleerd en vervolgens wordt een gezamenlijk vertrekpunt afgesproken. Essentieel daarbij is dat de therapeut de klacht van de cliënt onvoorwaardelijk erkent. De klacht mag dus niet worden afgedaan met benoemingen als ‘vaag’ of ‘psychisch’. Binnen de haptonomie staat het voelend en belevend omgaan met mensen, zowel letterlijk als figuurlijk, centraal. Door het tactiele contact verkrijgt men informatie. Deze informatie is onlosmakelijk verbonden met het gevoel.

Daardoor komen mensen die zich in zo’n aanrakende situatie bevinden, iets te weten over zichzelf en de ander. Binnen het respectvolle, affectiebevestigende contact kan een mens zichzelf ervaren en ontdekken. Omdat in dat tactiele contact het geheel van de mens wordt aangesproken, kan voelbaar worden waar ‘lege plekken’ zijn, een gevoel van niet compleet zijn. Daaraan is een diagnostische kwaliteit te ontlenen gelijk. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl