Geschiedenis van Haptonomie -

De grondlegger van Haptonomie 

De grondlegger van de haptonomie is de fysiotherapeut en orthopedagoog Frans Veldman. Hij heeft sinds de jaren veertig door zijn ervaringen en onderzoek steeds meer zicht gekregen op het belang en de kwaliteit van het psychotactiele contact binnen de menselijke ontmoeting, in het bijzonder binnen de aanrakende hulpverleningssituatie. Veldman definieert haptonomie dan ook als wetenschap van de affectiviteit. Haptonomie is wat betreft haar antropologische vooronderstellingen te plaatsen binnen de traditie van de fenomenologische antropologie. 

Bekende vertegenwoordigers van Haptonomie in Nederland 

In Nederland zijn Buytendijk en Strasser bekende vertegenwoordigers van deze stroming. De intentionaliteit, uniciteit en authenticiteit van de mens staan in deze opvatting centraal. Ook de betrokkenheid van de mens op de wereld is in dit opzicht een belangrijk thema. Wat betreft de lichaamsfilosofie lijkt de haptonomie nauw aan te sluiten bij de gedachten die Merleau-Ponty (1908-1961) heeft geformuleerd over het lichaam en de tastzin. Deze Franse filosoof benadrukt dat de geest is verankerd in het lichaam en dat de betrekkingen die wij met ons lichaam onderhouden, worden bepaald door onze subjectieve waarneming van de wereld om ons heen. 

Bekendheid Haptonomie 

Behalve Veldman hebben ook mensen als prof. dr. Bastiaans, prof. dr. J.J. Dijkhuis en prof. dr. L.J. Menges bijgedragen tot de bekendheid van de haptonomie in de universitaire wereld. Rond 1980 startten drie leerlingen van Veldman senior, te weten, T. Troost, A.J. van Minnen en W. Pollmann-Wardenier een eigen opleiding: de Academie voor Haptonomie en Kinesiosonomie (Doorn). In 1986 begon Van Minnen het instituut voor toegepaste haptonomie in Berg en Dal. Naast deze twee opleidingsinstituten is de oorspronkelijke opleiding van Veldman blijven bestaan onder de naam ‘Authentieke haptonomie’. Frans Veldman senior werkt in Frankrijk verder aan zijn gedachtegoed. Zijn zoon Frans R. Veldman beheert deze opleiding in Nederland vanuit het wetenschappelijk instituut voor haptonomie in Grave.

In 1993 verlieten P. Zwiers en prof. J.J. Dijkhuis de opleiding in Doorn en startten een eigen opleiding onder de naam Synergos in Amersfoort. Er zijn inmiddels honderden hulpverleners die een opleiding hebben gevolgd in de haptonomie. Het merendeel is afkomstig uit de beroepsgroep van de fysiotherapie, maar ook mensen uit vele andere disciplines hebben een haptonomische opleiding aan de Academie voor Haptonomie gevolgd. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl