Haptonomie -

Wat is haptonomie?


Letterlijke vertaling:  de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

De haptonomie is een benadering die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussen-menselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding. Haptonomie is een leer / wetenschap die zich bezig houdt met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Het is een behandeling waarbij aanraking tussen therapeut en de patiënt centraal staat. Via die aanraking kan er contact ontstaan met de gevoelens die in het lichaam opgeslagen zijn (blokkades kunnen weer gevoeld worden).


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl