Inleiding van celtherapie -

Over celtherapie

Celtherapie wordt omschreven als een per injectie uitgevoerde implantatie van heterologe, foetale of jeugdige cel- en weefselsuspensies, die zich in fysiologische oplossingen bevinden. De celtherapie is niet hetzelfde als de regeneratietherapie, maar is een van de regeneratietherapieën. Andere voorbeelden van regeneratietherapieën zijn:

– de cytoplasmatherapie: protoplasma van bepaalde groepen cellen wordt opgelost en bij de patiënt geïnjecteerd (dr. Theurer, Stuttgart);

– de regeneratiebehandeling: de ribonucleïnezuren worden uit de cel geïsoleerd en aan de patiënt toegediend (prof. dr. Dijckerhoff, Keulen);

– de Bogomoletz-serumbehandeling: het serum wordt verkregen uit ruggenmerg, milt en lymfeklieren; de regenererende werking zou via het bindweefsel plaatsvinden.

Onder regeneratie wordt verstaan: vernieuwing en herstel van weefsels en cellen. In dit hoofdstuk zal de celtherapie volgens Niehans worden besproken. Ze is de enige van de genoemde regeneratietherapieën die in ons land op uitgebreidere schaal wordt toegepast. Voorts zal kort worden ingegaan op de serocytotherapie.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl