Therapie van iriscopie -

Het belang van iriscopie 

De iriscopie is een zuiver diagnostische methode. Toch is een aantal opmerkingen van belang. De iriscopie zou vooral belangrijk zijn, omdat men reeds in een vroeg stadium ziekten kan diagnosticeren. Ziekten zouden reeds in aanleg kunnen worden vastgesteld en worden behandeld. Een ander aspect dat zijdelings met therapie heeft te maken, is het vaststellen van geneesmiddelenintoxicaties uit het irisbeeld. 

Medicijngebruik bij iriscopie 

Medicijnengebruik kan de iristekens zo sterk vertroebelen, dat ze nauwelijks meer zichtbaar zijn. Ook kunnen pigmentvlekken over de gehele iris het gevolg zijn van medicijnen. Juist dit aspect zou kunnen verklaren, waarom de irisdiagnostiek vrijwel altijd wordt gecombineerd met een natuurgeneeskundige therapie. De natuurgeneeskunde wendt alleen die mogelijkheden aan die de natuur heeft voortgebracht. Bij het instellen van deze natuurgeneeskundige therapie is het overigens belangrijk, rekening te houden met de constitutie van de zieke.

Zo zal de patiënt met een maagzweer die behoort tot het neurogene type, vooral een rustgevende en spanningverminderende therapie nodig hebben. Bij de patiënt met een hematogene constitutie en dezelfde kwaal zal bij de behandeling vooral aandacht geschonken moeten worden aan de spijsvertering, de stofwisseling en het klierstelsel. Zodra de behandeling het aangedane orgaan heeft genezen, verdwijnt het teken in de iris, tenminste als het herstel volledig is. Bij blijvende schade aan het orgaan blijft het iristeken dat hierop betrekking heeft, bestaan. Wanneer de ziekte niet is bedwongen door de therapie, wordt het iristeken steeds dieper. Ook operaties zijn in de meeste gevallen zichtbaar in de iris. Zwangerschap en infectieziekten (mazelen, rode hond) ziet men niet in het regenboogvlies. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl