Schadelijke effecten en indicaties van manuele therapie -

Complicaties bij manuele therapie 

In het literatuurrapport ‘Alternatieve geneeswijzen’ van Van Dijk en Aakster (1980) wordt een opsomming gegeven van de in de literatuur beschreven complicaties en schadelijke effecten van de vertebrale therapieën. Aangezien zelden wordt vermeld bij welke vormen van manuele therapie/geneeskunde deze schadelijke effecten optraden, zijn deze gegevens voor de Nederlandse situatie moeilijk te interpreteren. Complicaties die specifiek de chiropractie betreffen, zijn in het hoofdstuk Chiropractie beschreven. Dit geeft deels een scheef beeld, daar het met name Amerikaanse gegevens betreft. En juist in de Verenigde Staten is sprake van een sterke polarisering tussen chiropractie en reguliere geneeskunde, waardoor veel complicaties die door beoefenaars van andere scholen zijn ontstaan, worden toegeschreven aan de chiropractie.

Gaymans (1971) wijst op het voorkomen van de volgende complicaties bij manuele therapie: spontane wervelruptuur (bij osteoporose), hernia nuclei pulposi ruptuur met als gevolg een dwarslaesie en een trombose van de arteria vertebralis met dodelijke afloop. Ook Verbiest (1968) beschrijft in een klinische les twee patiënten met een ruptuur van een hernia nuclei pulposi, resulterend in een dwarslaesie door een manueel-therapeutische ingreep.

In eerste instantie komen in aanmerking alle klachten van het bewegingsapparaat: cervicaal syndroom, torticollis, schouderklachten, armklachten, ischias, spit, lage-rugklachten, beenklachten, coxartrose, neuralgieën en posttraumatische klachten. Maar ook aandoeningen als: hoofdpijn, migraine, duizeligheid, astma, eczeem, darmklachten, obstipatie, colitis, M. Crohn, maagulcus, herpes zoster en hypertensie worden met bovengenoemde therapieën behandeld. Vegetatieve stoornissen als: restless legs, prikkelhoest, speekselvloed, dysmenorroe kunnen gunstig worden beïnvloed met vertebrale therapieën. Professor Bastiaans wijst ook op het belang van manuele therapieën bij psychosomatische en psychiatrische aandoeningen zoals: angst, depressie, oorsuizen en hoofdpijn. Contra-indicaties zijn: acute, al of niet reumatische ontstekingen, verse traumata, ernstige osteoporose of osteomalacie, tumoren, bottuberculose en extreme hypermotiliteit of instabiliteit. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl