Kruidengeneeskunde -

Wat is Kruidengeneeskunde?

Kruidengeneeskunde is een vorm van volksgeneeskunst, waarvan de verworvenheden veelal op intuïtie en overleving zijn gebaseerd. Bij deze geneeskunde worden kruiden gebruikt als geneesmiddel tegen ziektes. We treffen deze geneeskunde aan in de natuurgeneeskunde, de antroposofische geneeskunde, de medische astrologie, de volksgeneeskunst en de reguliere geneeskunst.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl