Inleiding Bio-elektrische therapieën -

Over Bio-elektrische therapieën

Bio-elektrische therapieën en diagnostiekvormen zijn alle vormen van therapie en diagnostiekwaarbij men gebruikmaakt van elektriciteit en elektronica om biologische activiteitte meten of te beïnvloeden. De grondgedachten bij deze therapieën sluiten nauw aan bij de holistische opvattingen van de natuurgeneeskunde. Er is een snelle wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied. Met name het basisbioregulatiesysteem lijkt een solide grondslag te vormen voor een aantal bio-elektrische therapieënen biedt uitzicht op een nieuw paradigma. Een paradigma, waarbinnen zowel de holistische opvattingen uit de natuurgeneeskunde als de opvattingen uit de reguliere geneeskunde zijn onder te brengen. De meeste therapieën worden vrijwel alleen toegepast buiten de reguliere geneeskunde. De belangrijkste van deze therapieën is de elektro-acupunctuur. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl