Geneesmiddelen van bio-elektrische therapieën -

De ontdekking van dr. Voll 

Zoals reeds eerder vermeld, is het mogelijk bepaalde medicamenten met behulp van elektro-acupunctuur uit te testen op hun geschiktheid voor een bepaalde patiënt. Bij toeval ontdekte dr. Voll, dat de meetwaarde van een punt verandert wanneer de patiënt een geneesmiddel (tablet, flesje vloeistof of ampul) in de hand heeft of wanneer men dit eldersin de meetkring plaatst. Dit geldt zowel voor reguliere als voor homeopathische middelen.

Ook wanneer deze laatste in een verdunning worden gegeven die volgens het getal van Avogadro geen molecuul meer zou bevatten, blijkt het effect meetbaar met de elektro-acupunctuurapparaten. Men veronderstelt dat het medicament een bepaalde energetische straling uitzendt, die wordt opgevangen door het meetapparaat. Een eenduidige fysische verklaring is tot nu toe hier niet voor gevonden.Door deze vinding kan men elk geneesmiddel zowel kwalitatief als kwantitatief testenop zijn geschiktheid voor de patiënt. Wanneer de van tevoren afwijkende meetwaarden normaal worden, of wanneer de ‘Zeigerabfall’ ophoudt, past het middel bij de patiënt. Slaat de wijzer uit boven of onder de 50, dan is het middel niet zinvol voor de patiënt. Op deze wijze kan men bijvoorbeeld nagaan of een bepaald antibioticum al of niet bruikbaar is, of de dosis juist is en of er al dan niet overgevoeligheidsreacties optreden. Zo kan men ook nagaan of bepaalde voedingsstoffen allergische reacties opwekken bij een bepaald individu. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl