Inleiding van Chiropractie -

Over Chiropractie 

Chiropractie (cheir = hand, prattein = handelen) is een medische discipline die is gericht op diagnose, behandeling en preventie van mechanische stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het zenuwstelsel en de algemene gezondheid. Daarbij ligt de nadruk op manuele behandeling door middel van wervelmanipulaties en correcties. Chiropractie maakt deel uit van een grote groep methoden en technieken die in de volksmond worden aangeduid als ‘bottenkraken'. 

Men streeft naar een status volgens het model van de beperkte bevoegdheid (een status vergelijkbaar met die van de tandarts). Bovendien ziet men de chiropractie als een holistische geneeswijze, die zich wat betreft ziekteopvatting duidelijk onderscheidt van de opvattingen in de reguliere geneeskunde. De beoefenaars van de verschillende vormen van manuele therapie/geneeskunde zoeken wel aansluiting bij de bestaande geneeskunde. Zij streven naar een zo spoedig mogelijke integratie, daar men van mening is dat de technieken een zinvolle aanvulling vormen op het reguliere therapeutisch arsenaal. 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl