Therapieën van houdings-en bewegingstherapieën -

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. In de behandeling staan het doen en ervaren via het lichaam en de beweging centraal. Danstherapie gaat ervan uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van cliënten. Via dans en beweging kan de cliënt gevoelens, gedrag en denkwijzen verwerken, uitwerken en onderzoeken.

Danstherapie richt zich via het lichaam, beweging en dans op het op gang brengen van veranderingen en op integratie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen. Dans kan verbinden, expressie geven aan wat bewust en onbewust in ons omgaat en een artistiek product zijn. Met behulp van dans- en bewegingsmethoden zoals improvisatie, compositie, spel, synchronisatie, relaxatie en het gebruik van metaforen leert de cliënt o.a. om zich op authentieke wijze te uiten en daaraan betekenis te geven. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband kan verbinden en doet een appèl op non-verbale communicatie en sociaal-emotionele interactie. (Deels uit het Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen; LOO VTB, 2016).

In danstherapie wordt er gekeken naar het lichaam en de manier van bewegen. Hiervoor worden specifieke observatiesystemen gebruikt, zoals de Laban Movement Analysis en de Kestenberg Movement Profile. Door deze manier van observeren kunnen danstherapeuten op lichaamsniveau zien waar er problemen zijn en hoe hier verandering in gebracht kan worden. Dit gebeurt door het aanreiken van verschillende dans- en bewegingsoefeningen en technieken. Cliënten leren hierdoor om stil te staan bij hun lichaamssignalen, gevoelens en gedrag. Het leert ze om meer bewust om te gaan met situaties en daar waar nodig is, het lichaam en de beweging in te zetten om tot ‘anders’ handelen te komen. Door de ervaringsgerichte werkwijzen zijn de nieuwe inzichten en vaardigheden goed te vertalen naar de dagelijkse leefsituatie.

Danstherapie is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, verliesverwerking, eetstoornis, verslaving, concentratieproblemen, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, relatieproblemen, gezinsproblematiek, burn-out en emotionele problemen. Danstherapie kan ook ingezet worden bij persoonlijke ontwikkeling, training en coaching. (Bronnen: Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen, LOO VTB, 2016 en de NVDAT-folder voor cliënten en verwijzers, 2016).

Danstherapeuten hebben een door de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT), onder de koepel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en Het Register Vaktherapie (SRVB), erkende opleiding afgerond. Dit is een door de overheid erkende Bachelor/VO/Master opleiding met een CROHO-nummer.

Uit: Profiel van de danstherapeut. Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT), mei 2016.
https://www.nvdat.vaktherapie.nl/beroepsprofiel

Tot stand gekomen in samenwerking met de NVDAT en Renate Hoenselaar, MDaT geregistreerd danstherapeut, mei 2019


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl