Geschiedenis van houdings-en bewegingstherapieën -

Homeopathie en de verschillende stromingen 

Homeopathie is afgeleid van het Griekse homoios (gelijksoortig) en pathos (het lijden). Het is een geneeswijze, die een ziektebeeld behandelt met een middel dat bij de gezonde mens erop gelijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt. Binnen de homeopathie zijn verschillende stromingen te onderscheiden. Voor Nederland zijn er twee stromingen van belang. De eerste groep ziet de homeopathie als een vorm van farmacotherapie en zoekt zo nauw mogelijk aansluiting bij de reguliere geneeskunde. Men vindt de homeopathie die men toepast dan ook geen alternatieve geneeswijze. Men spreekt in dit kader van homeotherapie.

De tweede groep beoefent de Hahnemanniaanse of klassieke homeopathie, waarbij men ervan uitgaat dat deze geneeswijze fundamenteel andere uitgangspunten hanteert voor ziek zijn en gezond zijn dan in de reguliere geneeskunde. Historisch en internationaal vindt men deze verschillen terug. Zo heeft in Duitsland de ‘klinische Homeopathie’ en daarvoor de ‘naturwissenschaftliche Richtung’ lange tijd de overhand gehad. Beide stromingen leunden sterk aan tegen de reguliere geneeskunde. De meer klassieke homeopathie heeft vanouds gedomineerd in Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk. De homeopathie wordt in toenemende mate toegepast in combinatie met elektro-acupunctuur 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl