VvvK - Vereniging van en voor kindertherapeuten

De Wittenkade 75
1052 AE Amsterdam
06 - 1159 6911

Telefonisch op vrijdag van 9-12 uur

Om lid te worden, zie link: www.vvvk.nl/lid-worden

VvvK staat voor Vereniging van en voor Kindertherapeuten. De beroepsvereniging voor kinder- en jeugdtherapeuten is opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

De VvvK gelooft in samenwerking om haar positie en die van haar leden te versterken en heeft dan ook nauwe contacten met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere professionals in het veld. Met het overkoepelende doel voor ogen, vindt op dit moment de pilot 'Effectmeting' plaats waarbij op wetenschappelijke wijze het effect van de integratieve therapie wordt onderzocht. 

De VvvK is aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en het TCZ-tuchtrecht.

De VvvK-therapeut werkt vanuit de integratieve visie. De therapeut stelt hierbij de cliënt (het kind of de jongere) centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt. De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school). Ieder mens maakt immers deel uit van een groter geheel. De therapeut gaat met het kind of de jongere op zoek naar de eigen unieke benadering die bij hem of haar past. Dat betekent dat elk therapietraject maatwerk is. 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is kortdurend. Een therapietraject beslaat gemiddeld 5-15 sessies.

De problemen en/of klachten waarmee het kind, de jongere en ouders te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden via kinder- en jeugdtherapie zijn:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, buikpijn; broekpoepen;
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals bij trauma, scheiding, angsten, agressie, rouw, ziekte;
  • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal gedrag;
  • Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase zoals moeilijk slapen, zindelijkheid, basisvertrouwen;
  • Niet met plezier naar school gaan;
  • Gepest worden of pesten;
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid;
  • Omgaan met een gestelde diagnose zoals AD(H)D, ASS, Asperger, dyslexie, dyscalculie etc. 

Bron: https://vvvk.nl/


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@logiteam.nl