Wij hebben .. therapeuten die voldoen aan de zoekcriteria

VSGP - Vereniging voor spirituele genezing vanuit psychosofia

Swadenburgerdam 1a
2471 AR Zwammerdam

Om lid te worden, ga naar onze website: 
https://www.vsgp.nl

De vereniging VSGP is in 2005 opgericht door een aantal (ex-)studenten van de opleiding van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG).

Psychosofia (Wijsheid van Geest), de basis van deze vereniging, beoogt de verlevendiging van de Goddelijke Kern in de mens, waardoor de Sofia (Goddelijke Wijsheid) in het dagelijks leven gestalte krijgt in dienstbaarheid aan al wat is. Psychosfia betekent letterlijk: Wijsheid van Geest. Psycho is afgeleid van het woord psyche. De psyche is het levensprincipe in de mens, de oorsprong, ook wel ziel genoemd. De ziel bestaat uit twee componenten. De ene component van de ziel is de eenheid met de Goddelijke natuur: het Geestaspect. De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke lichamelijke processen van de mens incl. het onderbewustzijn: het materiële aspect. Psyche is, volgens het woordenboek, ook: de geliefde van Amor, als een schone maagd met vlindervleugels voorgesteld.

Sophia: Goddelijke Wijsheid, ook wel geschreven als Sofia, wordt omschreven als de vrouwelijke zijnskant van God, Zijn eerste emanatie (dat wat van God is uitgegaan) lezen we in de Nag Hammadi geschriften.
Zohra Noach introduceerde het woord Psychosofia in de betekenis van Wijsheid van Geest.

Leven vanuit Psychosofia impliceert dan dat de mens levend vanuit eenheid met zijn Goddelijke Natuur, zijn Geest, in eenheid is met Geest, het universeel beginsel wat wij God noemen. Leven vanuit deze eenheid is de realisatie van Sofia; Goddelijke Wijsheid, welke gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, gnosis (kennis/inzicht) en ervaring.
De hoofdletter S van Sofia in de naam van de vereniging, is bedoeld om het accent meer te leggen op Sofia en tegelijkertijd te laten zien dat Psyche en Sofia verbonden en in eenheid zijn.

De vereniging heeft ten doel, de mensen te bundelen die hun Goddelijke Kern in zichzelf tot leven hebben gebracht en van daaruit dienstbaar zijn in hun dagelijks leven. Deze bundeling binnen het `veld van Psychosofia` geeft de mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping. Voorts beoogt de vereniging de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia te bevorderen en deze te integreren in de maatschappij. Daarbij streven wij er als vereniging naar, om in verbinding te blijven en samen te werken met het reguliere veld en met andere alternatieve / natuurlijke geneeswijzen.

Taken
Bovenstaande doelstelling vertaalt zich naar de volgende taakgebieden:
Het bevorderen van de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap in de mens en de erkenning van de genees- en behandelwijze zoals in de opleiding is aangereikt.
2  Het bevorderen van de (beroeps)belangenbehartiging van haar leden.
3  Het informeren van de leden en sympathisanten over nieuwe ontwikkelingen in het spiritueel genezerschap en behandelwijzen.
4  Het verzorgen van de mogelijkheid tot bij- en nascholing voor de leden, in samenwerking met de Stichting VSG.
5  Het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden die tot de beroepsgroep behoren.
6  Het stimuleren van samenwerking in een integrale gezondheidszorg. 

Bron: https://www.vsgp.nl


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl