VIV - Vereniging integrale vitaliteitkunde

Postbus 22142
1302 CC Almere
035 6954 105

Het secretariaat is tijdens werkdagen telefonisch te bereiken van
8:30 tot 17:30 uur.

Om lid te worden zie link:
vivnederland.nl/leden/aanmelden

Het is de missie van de VIV om een beweging in gang te zetten, waarbij wij niet meer denken in termen van ziektekosten maar in vitaliteitkunde. Wij willen een bijdrage leveren om alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg.

Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat.

Doelstellingen

De VIV is sinds 1999 de beroepsvereniging voor professionele therapeuten die integrale werkmethodieken gebruiken. Onder integraal werken verstaan we een geïntegreerde aanpak waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.

De VIV rekent een breed spectrum van zorgverleners tot haar leden waaronder professionals die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.

De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

  • bekendheid te geven aan vitaliteitkunde of een van de hierboven omschreven deelvakgebieden;
  • het VIV-ledenregister open te stellen voor wie de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefent (volgens VIV-richtlijnen en inzichten);
  • ons in te spannen voor de normering voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden;
  • regels te stellen voor een verantwoorde beoefening van vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden door de geregistreerde VIV-leden; en door toezicht te houden op de naleving daarvan (conform de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement);
  • contacten te onderhouden met de overheid en andere disciplines;
  • overeenkomsten te sluiten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl