VIT - Vereniging van integraal therapeuten

Apolloplantsoen 28
1501 BE Zaandam
075-6161508
De backoffice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Om lid te worden, zie link: 
https://www.vit-therapeuten.nl/
lidmaatschap/

De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Zowel kindertherapeuten, als jeugdtherapeuten en therapeuten die met volwassenen werken, maken deel uit van deze beroepsvereniging die in 1993 is opgericht. 

Integrale werkwijze
VIT therapeuten werken vanuit een integrale aanpak: zij hebben aandacht voor zowel de lichamelijke, emotionele, mentale als ook spirituele dimensie van de cliënt. Vanuit hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren VIT therapeuten de cliënt om het zelfhelend vermogen aan te spreken zodat de cliënt weer in harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan leven. 

De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT therapeuten leveren.

Zij doet dit door:

  • De VIT als een deskundige, betrouwbare en laagdrempelige gesprekspartner te profileren bij cliëntenorganisaties, professionals en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid.
  • De kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en toetsing, en deze kwaliteit naar buiten toe uit te dragen zodat VIT therapeuten zichtbaar en herkenbaar zijn bij belangrijke doelgroepen.
  • VIT therapeuten te faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in hun ondernemerschap.

Integrale visie
VIT therapeuten werken vanuit een integrale, holistische visie. Vanuit deze visie hebben zij aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de cliënt. Centraal in hun aanpak staat de individuele behoefte van de cliënt. 

Bron: https://www.vit-therapeuten.nl


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl