VT - Beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen

Eligiusstraat 9
7121 AE Aalten
0543 47 32 46

Het secretariaat heeft geen vaste openingstijden. Als er niemand is om u te woord te staan, kunt u het antwoordapparaat inspreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld, of stuurt u een e-mail naar: secretaris@tekentaal.nl

Om lid te worden, zie link: 
www.tekentaal.nl/
lidmaatschap
 

De Vereniging Tekentaal is de beroepsvereniging voor (kinder) tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend en behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. 

De Vereniging Tekentaal is een beroepsvereniging voor:

 • tekentaaldocenten
 • tekentherapeuten
 • kindertekentherapeuten
 • tekencoaches
 • docenten, tekencoaches en therapeuten in opleiding

De vereniging behartigt de belangen van deze beroepsgroepen.

De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ: Stichting HBO Registratie Beroepsbeoefenaars Natuurlijke Gezondheidszorg (registratie van beroepsorganisaties, artsen, therapeuten en opleidingen in natuurgeneeswijzen). 

Doelstellingen: 

 • het behartigen van belangen van de (kinder)tekentherapeuten, tekencoaches en tekentaaldocenten.
 • een schakel zijn tussen opleiding, beroepsbeoefenaars en maatschappij.
 • bevorderen van verdere professionalisering van het vak. 

De vereniging houdt zich bezig met tekentherapie. Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen). 

De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken. Door aan/over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen, ontstaan nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen. De tekentherapeut kan ook gebruik maken van energetische tekentechnieken.

De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, het zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De tekentherapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.

Tekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld en wordt door zorgverzekeraars gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie. Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen. 

De therapie kan ingezet worden bij: 

 • Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit.
 • Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen.
 • Levensfase gerelateerde problematiek.
 • Emotionele en/of gedragsmatige problemen (of de sociaal-emotionele gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d.
 • Relatieproblematiek en/of moeite met sociaal functioneren.
 • Psychosomatische en somatische klachten.
 • Ziekte, inzicht en acceptatie. 
 • Alle vormen van verlies en rouw.
 • Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog, (seksueel) geweld, beroving, scheiding, jeugdtrauma, e.d.
 • Vormen van verslavingsproblematiek en eetstoornissen. 

Bron: http://www.tekentaal.nl/


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl