Shiatsu Vereniging Nederland -Beetslaan 78
2281 TL Rijswijk

Om lid te worden, zie link: www.shiatsuvereniging.nl/lid-worden

Voor wie?
De aangesloten Shiatsu therapeuten zijn stijldragers van de verschillende vormen van Shiatsu.
Zij hebben ieder hun eigen identiteit en dragen tezamen het ambacht Shiatsu uit. Door het bijeenbrengen van onze krachten wordt de eigenheid van onze therapievorm, het bestaansrecht en het voortzetten van de traditie gegarandeerd.

Wat is ons doel?
Shiatsu Vereniging Nederland verenigt Shiatsu therapeuten uit heel Nederland, indien in het bezit van een diploma van een door ons geaccrediteerde opleiding op HBO niveau. Alle aangesloten therapeuten voldoen aan helder geformuleerde wettelijke eisen en verwachtingen, zodat professionaliteit wordt gewaarborgd.
De vereniging beoogt onze krachtige, holistische en complementaire geneeswijze onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

Ook werken we samen om het nationale en internationale draagvlak te vergroten.
Zo is Shiatsu Vereniging Nederland betrokken bij de organisatie van het Europese Shiatsu Congres in 2020.
Tevens richten we ons op de ondersteuning van onze therapeuten en bieden we o.a. lezingen en intervisie aan. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van onze leden.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl