NWP - Nederlandse werkgroep praktizijns in de natuurlijke geneeskunde

Vaart Z.Z. 71-73
9401 GJ Assen
0495 - 499919

Het secretariaat is op werkdagen tussen 08.30-14.00 uur bereikbaar

Om lid te worden, zie link: 
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/lid-worden

NWP staat voor Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunde. De NWP is een beroepsvereniging voor en door natuurgeneeskundigen. Vanuit een kwaliteitsbeleid is de NWP uitgegroeid tot een keurmerk voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. 

De beroepsvereniging NWP is sinds 1948 actief op het terrein van de professionalisering van natuurgeneeskundige therapeuten.
De NWP biedt een hoogwaardig lidmaatschap, waarbij de nadruk ligt op serviceverlening, belangenbehartiging en voorlichting voor onze leden. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze uitgangspunten. 

Zolang er geen wettelijke erkenning en titelbescherming voor natuurgeneeskundigen in Nederland is gerealiseerd, kan de kwaliteit van een therapeut alleen worden gegarandeerd door middel van een overzichtelijke registratie. De bij de NWP geregistreerde natuurgeneeskundigen hebben allen een intensieve meerjarige hogere beroepsopleiding gevolgd.
Toelating van de leden vindt plaats als de gevolgde opleiding voldoet aan de door de NWP gestelde eindtermen. Ieder lid van de NWP heeft zijn eigen licenties waarvoor hij jaarlijks nascholingen dient te volgen. 

Bron: http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/index.asp


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl