NVST - Nederlandse vereniging van soma therapeuten

Voor alle administratieve zaken heeft de NVST een eigen administratiekantoor. Dit kantoor wordt geleid door mevrouw Karin Winterkamp.

icon-officeHoxma 4
locatie-icon9001 LE Grou
icon-profile

Om lid te worden, zie link: 
www.nvst.nl/aanmelding

De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. 

De Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

Doel van de vereniging: 

  1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
  5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.

Kenmerken: 

  1. De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. Deze screening betreft naast de specialisatie met name de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
  2. Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
  3. De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel.

Bron: https://www.nvst.nl

Therapeuten Kompas logo
Therapeuten Kompas
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan den IJssel