NVST Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten -

De NVST is een beroepsvereniging voor HBO geschoolde professionals in de complementaire gezondheidszorg. Deze professionals zijn werkzaam in de disciplines shiatsutherapie, Bowen therapie, massagetherapie, voetreflexzonetherapie en neuromusculaire triggerpointtherapie. 

De NVST is op 4 februari 1987 opgericht als Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten. Initiatiefnemer was Denis J. Binks.

In 2000 is de vereniging verder gegaan als Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten en werd een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie. Het woord Soma betekent in dit verband lichaam.

Doel van de vereniging: 

  1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
  5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.

Om lid te kunnen worden moet de therapeut een geaccrediteerde en door de NVST erkende HBO opleiding hebben afgerond in de complementaire gezondheidszorg. Vooraf vindt toetsing plaats.

De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Scholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl