NVPMKT - Nederlandse vereniging voor psychomotorische kinder therapie

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

KvK 30218490 (FVB)
KvK 40284036 (NVPMKT)

Fivelingo 253
3524 BN Utrecht
030 - 28 00 432

Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 - 16.30 uur

Om lid te worden, zie link: nvpmkt.nl/welkom

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun 
ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Psychomotorische Kindertherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Maatwerk
In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. Zo kan het accent in de therapie liggen op:

 • het samen met het kind stilstaan bij het Ik: wie ben ik; wat wil ik;
 • wat kan ik en wat voel ik
 • het leren grip krijgen op zijn eigen emoties
 • het sociale functioneren
 • cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken.

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten. De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie stelt zich ten doel:

 • de bestudering, beoefening en ontwikkeling van psychomotorische kindertherapie
 • de behartiging van maatschappelijke belangen van haar leden voor zover deze betrekking hebben op de uitoefening van het beroep en al het geen met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin

De NVPMKT tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het stimuleren en bestuderen van de psychomotorische kindertherapie
 • het organiseren van lezingen en studiedagen met betrekking tot de Psychomotorische Kindertherapie
 • het geven van informatie op sociaal-emotioneel gebied, met betrekking tot de psychomotorische kindertherapie
 • het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten ter zake met andere instellingen of overheidsinstanties
 • alle andere wettige middelen, welke voor het verwezenlijken van haar doelstellingen bevorderlijk zijn
 • na- en bijscholingsactiviteiten, intervisie en supervisie, met betrekking tot psychomotorische kindertherapie

Bron: https://www.nvpmkt.nl


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl