NVAGT - Nederlandse vlaamse associatie voor gestalttherapie en gestalttheorie

Sectie RBCZ: rbcz@nvagt.eu
Sectie NAP: nap@nvagt.eu 

Postbus 1058, Cruquiuskade 245
3860 BB Nijkerk, 1018 AM Amsterdam
+31 (0)33 247 34 40

Om lid te worden, zie link: 
www.nvagt-gestalt.org/lid

NVAGT staat voor Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie. Na de eerste gestaltopleidingen in Vlaanderen waar ondermeer Laura Perls als gasttrainer optrad, ontstond de behoefte aan een beroepsvereniging. Op 20 februari 1976 werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie opgericht. Naast kwaliteitsbewaking ijverde de vereniging via studiedagen en congressen voor de bevordering van de gestaltbenadering. Veel weerklank kregen bijvoorbeeld congressen over zingeving (1986), overdracht (1989), borderline-patiënten (1990) of wegen tot herstel (1996). 

Met de oprichting van de NVAGT werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie omgevormd tot Afdeling Vlaanderen. Ook het Gestaltnetwerk dat studenten van het opleidingsinstituut IVC groepeerde, trad toe tot de NVAGT.

NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland.

  • Certificeert Gestalt Therapeuten
  • Kwaliteitsbevordering Gestalt Professionals
  • Inspireert en verbindt Netwerkleden

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT.

Wie zich als cliënt aanmeldt bij een lid van de NVAGT is verzekerd van een verantwoorde professionele behandeling. Immers deze therapeut:

  • voldoet aan internationale kwaliteitseisen
  • geniet daardoor het vertrouwen van artsen en specialisten
  • is onderworpen aan een Beroepscode en de klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie

Bron: www.nvagt-gestalt.org


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl