NCSV - Nederlandse cranio sacraal vereniging


Secretariaat NCSV, Marco Klerk

Postbus 454
2900 AL Capelle aan den IJssel
De voorzitter van de NCSV is bereikbaar op het mailadres voorzitter@ncsv.info

Om lid te worden, zie link: 
www.ncsv.info/lid

NCSV staat voor Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging. De Cranio Sacraal Therapie is ontstaan vanuit de Osteopathie, maar kent vanaf 1985 een explosieve ontwikkeling. Bij Cranio Sacraal Therapie worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als geheel. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. 

Aangezien Cranio Sacraal Therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. 
De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

NCSV heeft de volgende doelen opgesteld: 

  1. Het behartigen van de belangen van haar leden.
  2. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van uitoefening.
  3. Het beschermen van de gedeponeerde naam van de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV).
  4. Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de Cranio Sacraal Therapie.
  5. Het onderhouden van een netwerk met en ten behoeve van de leden

  
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het toetsen van aanmeldingen voor het lidmaatschap
  2. Het jaarlijks toetsen van de leden om te voldoen aan het beroepsprofiel.
  3. Het regelmatig plegen van overleg met koepelorganisaties waaronder RBCZ
  4. Het regelmatig plegen van overleg aangaande de opleiding tot Cranio Sacraal Therapeut
  5. Het organiseren van workshops

Bron: www.ncsv.info

 

 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@logiteam.nl