Wij hebben .. therapeuten die voldoen aan de zoekcriteria

NBGT - Nederlandse beroepsvereniging van gestalttherapeuten

logo2

Secretariaat: Marianne Bouwmeester053-7519030

Om lid te worden, zie link: 
www.nbgt.nl/leden

NBGT staat voor Nederlandse beroepsvereniging van Gestaltterapeuten en werd in 1993 opgericht door docenten en ex-leerlingen van de opleiding voor Gestalttherapie BOLT. Zij wilden daarmee de toepassing van Gestalttherapie bevorderen en de beroepsbelangen van de aangesloten therapeuten behartigen. Sinds 2003 is het voor iedere Gestalttherapeut mogelijk om lid te worden van de NBGT.

De NBGT heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt om de uitgangspunten van Gestalttherapie in zijn zuivere vorm te bewaren. Deze uitgangspunten staan beschreven in het boek 'Gestalttherapie; Exitement and Growth in the Human personality' in 1951 geschreven door Frits Perls, Ralph Hefferline en Paul Goodman (PHG). Gestalttherapie is in veel landen een reguliere vorm van psychotherapie. In Nederland wordt het nog beschouwd als een alternatieve geneeswijze. De Nederlandse overheid heeft nog geen vaste kwaliteitseisen voor Gestalttherapeuten. Daarom hebben wij als NBGT zelf kwaliteitseisen vastgesteld zodat cliënten en ziektekostenverzekeraars weten waar ze aan toe zijn als ze te maken hebben met een Gestalttherapeut die bij de NBGT is aangesloten. Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan: klachten van depressieve aard, burn out of identiteitsproblematiek. Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken.

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:

• Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding bij een Gestaltschool moet minimaal 4 jaar zijn en leden moeten in de praktijk als Gestalttherapeut werkzaam zijn.
• Elk lid moet zich elk jaar bijscholen.
• Elk lid moet de gedragscode onderschrijven en naleven. Deze gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat.
• Er is controle van bovenstaande zaken.
• Als een cliënt zich op enigerwijze benadeeld of onjuist bejegend voelt door de therapeut, kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBGT. De klachtencommissie beoordeelt deze zaak dan aan de hand van de gedragscode en neemt zonodig passende maatregelen.
• De NBGT is een actieve vereniging met actieve leden.

Bron: www.nbgt.nl/ 


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl