LVPW - Landelijke vereniging van psychosociaal werkenden

Postbus 161
1500 ED ZAANDAM
075 - 6700 492

maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:00 uur

LVPW staat voor De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden en is een onafhankelijke beroepsvereniging van en voor psychosociaal hulpverleners. De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is opgericht in 1995 en is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in het psychosociale werkveld.

De LVPW heeft als doelstelling bekendheid te creëren voor het beroep van psychosociaal hulpverlener, professionaliteit te stimuleren en de kwaliteit van dit beroep verder te ontwikkelen. Daarnaast behartigt de LVPW de belangen van de psychosociaal hulpverlener. De leden zijn opgenomen in het LVPW beroepsregister en worden erkend door de zorgverzekeraars. Een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Daarnaast neemt de LVPW actief deel aan de redactie van Counselling Magazine. Leden ontvangen dit tijdschrift gratis.

De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren hij, of zij helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de maatschappelijke context waarvan hij of zij deel uitmaakt. De psychosociaal hulpverlener werkt op basis van een gevarieerde, cliëntgerichte benadering.  

Psychosociale problemen kunnen zich voordoen als psychische problematiek, zoals stemmingsproblemen, laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie en stress, en ook op het gebied van gezins- en relatieproblemen, rouw, eenzaamheid en identiteit. 

Bron: http://www.lvpw.nl/home


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl