JVATN - Beroepsvereniging voor analystisch therapeuten

Voor nadere vragen over analytische therapie of voor aanmelding voor het JVATN-lidmaatschap kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Sint Jansgildestraat 4
7037 DK Beek
06 46034531

Om lid te worden, zie link:
www.jvatn.nl/lidworden.html

JVATN staat voor de Beroepsvereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd. 

De analytische therapie gaat ervan uit dat wij mensen voor het grootste deel niet bewust handelen en voelen. Het onbewuste is de aansturing van ruim 90% van ons gedrag. Dit wordt algemeen aangenomen. Daarom werken de therapeut en de cliënt in de analytische therapie met het onbewuste in een creatief en betekenisgevend proces. Het onbewuste is onder andere te (her)kennen in irritaties in relaties, herhalingen van wat je in je leven tegenkomt, betekenisvolle toevalligheden, schaduw, dromen, lichaamstaal, creatieve uitingen en sprookjes.

Meer en meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor analytische therapie. Maar ook mensen die de behoefte voelen hun persoonlijkheid verder te ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

De analytisch therapeut bij JVATN maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen: onder andere uit de analytische psychologie (grondlegger Jung), psychoanalyse (grondlegger Freud), systeemtheorie, cognitieve en gedragsmatige psychologie. De technieken die de analytisch therapeut inzet, hangen af van wat past op dat moment. In principe werkt de analytisch therapeut met inzichtgevende en integratieve methodieken. Op bepaalde momenten in de therapie kunnen ook cognitieve en/of gedragsmatige technieken worden ingezet. Naast de gesprekstherapie wordt er gewerkt met werkvormen als droomanalyse, actieve imaginaties en creatieve uitingsvormen zoals tekeningen. 

Bron: http://www.jvatn.nl/pg-25546-7-51962/pagina/home.html


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl