Het NVPA - Het Nederlands verbond voor psychologen psychosociaaltherapeuten en agogen

Veelgestelde vragen (FAQ) op de NVPA-website:
Op de NVPA-website kunt u een speciale FAQ-module vinden waarin de meest voorkomende vragen terug te vinden zijn. Deze wordt actief beheerd en aangepast aan de actuele vraagstellingen die wij ontvangen.

Losplaats 14 B
5404 NJ Uden
(0413) 330 680

Het secretariaat is op dit moment i.v.m. de coronacrisis en het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken telefonisch niet bereikbaar tot het eind van dit jaar. Het sturen van een e-mail kan uiteraard wel.

Om lid te worden, zie link: 
www.nvpa.org/lid-worden

Het NVPA staat voor Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaaltherapeuten en Agogen. Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.
De NVPA psychosociaal therapeut is een professioneel zorgverlener met ruime specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.
Wanneer in uw leven de balans verstoord is, kunt u terecht bij de NVPA psychosociaal therapeut. Deze helpt u bij het hervinden van evenwicht en ondersteunt u bij klachten zoals:

  • Angst en onzekerheid
  • Stress en burn-out
  • Rouw en verlies
  • Somberheid en depressie
  • Relatie- en gezinsproblemen
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten met een psychische component 

Het mensbeeld zoals dat door een NVPA therapeut gehanteerd wordt is een holistisch mensbeeld. Uitgangspunt is dat geest en lichaam een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens ook niet los gezien kan worden van de mensen waarmee hij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij leeft.

De therapeuten bij NVPA werken vanuit de overtuiging, dat in elke cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Daar vertrouwen zij op, daar zoeken zij naar en daar maken zij gebruik van in het therapeutisch proces

Kernpunten hierbij zijn dat:

  • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
  • zingeving een belangrijke drijfveer is in het leven
  • de cliënt leert zelf zijn eigen keuzes te maken

Bron: https://www.nvpa.org


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl