CK - Stichting complementaire kwaliteitstherapeuten

Missie, Visie en Doelen

De Stichting Complementaire Kwaliteitstherpeuten CK heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en koepels te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. Stichting Complementaire Kwaliteitstherpeuten CK is er voor de therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen en willen voldoen. Alhoewel binnen CK alle therapeuten als gelijkwaardig worden gezien en behandeld is het belangrijk dat de therapeuten die uit vrije wil toetreden tot het CK-complementair (level 3 of 5 CK-therapeuten) zich (met zo veel mogelijk comfort) houden aan de eisen van de koepels en zorgverzekeraars. Het CK-complementair heeft als eigen missie deze eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing. Kwaliteit is van het hoogste belang voor het CK-complementair.

Vernieuwen en meegaan met de tijd

De visie van CK-complementair is te blijven zoeken naar vernieuwing. Het CKis opgericht voor complementaire therapeuten. En deze therapeuten verdienen het beste aanbod, de fijnste begeleiding voor de beste tarieven. In deze zin is het CK een beroepsorganisatie met een blik vooruit: het CK loopt voorop in ontwikkeling, vernieuwing en modernisering van de sector. CK gelijkertijd ook vernieuwend zijn. CK is the New Kid on The Block en ziet het als haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat de  complementaire sector met de tijd meegaat.

kosten- en tijdbesparend

De doelen van het CK-complementair zijn duidelijk: vernieuwen en ontwikkelen. Het comfort van de therapeut staat bij al deze doelen voorop. Het hanteren van eerlijke prijzen en het realiseren van de hoogste kortingen voor therapeuten is wat het CK sterk maakt: CK-complementair is kostenbesparend en prijsbewust. De belangen van de therapeuten behartigen en verdedigen is van het grootste belang voor het CK-complementair. Steeds weer wordt door het CK-complementair bestuur gestreefd naar de beste opties en service voor CK-therapeuten.

Bron: https://kwaliteitstherapeuten.nl/


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl