BeTTEL - Beroepsvereniging voor trainerstherapeuten emotioneel lichaamswerk

icon-phone06 23360912
icon-profile

Om lid te worden, zie link: 
http://www.bettel.nl/aanmelden

BeTTEL staat voor het behartigen en beschermen van de belangen van de leden bij uitoefening van hun beroep als trainer/therapeut emotioneel lichaamswerk en als Reichiaans lichaamstherapeut. Ook wil BeTTEL de trainerskwaliteiten, de therapeutische kwaliteiten van de leden en de maatschappelijke acceptatie van Emotioneel Lichaamswerk als een vorm van training en therapie bevorderen.

 • Deze doelen tracht BeTTEL te bereiken door de volgende doelstellingen: 
  Het onderhouden van contacten met diverse beroepsopleidingen op het gebied van (emotioneel) lichaamswerk.
 • Het organiseren van lezingen en studiebijeenkomsten.
 • Het verstrekken van informatie in de ruimst mogelijke zin.
 • Kwaliteitsbewaking van de uitoefening van het vak door middel van de registratie van intervisie, supervisie en coaching.
 • Deskundigheidsbevordering door middel van verplichte supervisie voor alle aangesloten leden.
 • Het streven naar erkenning van Emotioneel Lichaamswerk bij overheid, verzekeraars, het alternatieve veld, het reguliere veld (met name eerstelijnszorg), het bedrijfsleven en het onderwijs en het stimuleren van samenwerking met deze werkvelden.
 • Ondersteuning en bevordering van beroeps- en economische belangen van de leden waar het Emotioneel- en Reichiaans Lichaamswerk betreft.

BeTTEL streeft naar een brede maatschappelijke erkenning van Emotioneel Lichaamswerk. Emotioneel Lichaamswerk is ontwikkeld om meer contact te maken met wat ons mensen in diepste zin beweegt. Het werk richt zich vooral op het lichamelijke en gevoelsmatige omdat daar de oorspronkelijke bron ligt van onze mogelijkheden. Emotioneel Lichaamswerk is een ervarings- en lichaamsgerichte methode om mensen in hun emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling te ondersteunen en/of dieper liggende problematiek te helpen verwerken. Uitgangspunt is dat psychische spanningen lichamelijk beleefd worden; dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. 

Het ontwikkelingsproces dat mensen kunnen doormaken wanneer ze met Emotioneel Lichaamswerk starten bestaat uit de volgende drie fases

1. De eerste fase bestaat uit lichaamsbewustzijn.

2. De tweede fase krijgen ze zicht en sturing op hoe wij mensen ons leven leiden.

3. In de derde fase worden de mogelijkheden ontdekken om in het hier en nu te leven vanuit een innerlijke bron van liefde en zijn.

In fase 1 komt de nadruk te liggen op:

 • Het leren voelen.
 • Het leren bij emoties te blijven.
 • Het opnieuw leren uiten van emoties.
 • Het versterken van de persoonlijkheid.

In fase 2 worden de vaardigheden uit fase 1 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:

 • Het verband tussen emoties en denken herkennen.
 • Het ontdekken van gewoontes, patronen, aannames, overtuigingen en innerlijke waarden.
 • Het ervaren dat gevoel een kompas kan zijn van waaruit je kunt leven.
 • Het opnieuw contact leren maken met de intuïtie

In fase 3 worden de vaardigheden uit fase 1 en 2 gebruikt en komt daarbij de nadruk te liggen op:

 • Het ontdekken van het verschil tussen persoonlijkheid en de essentie van het leven.
 • Het leven vanuit het hier en nu.
 • De betekenis van bewust en aanwezig te zijn.
 • Het ervaren van stilte.

Emotioneel Lichaamswerk wordt bij BeTTEL aangeboden in de vorm van trainingen en therapie. De meest voorkomende vormen waarin ELW wordt aangeboden zijn: 

 • individuele sessies 
 • basiscursussen in groepsverband 
 • vervolgcursussen 
 • weekenden 
 • losse dagen
 • langer lopende trainingen 
 • trainingen met een bepaald thema (zie ook specialisaties, bij iedere trainer/therapeut). 

Bron: http://www.bettel.nl/ 

Therapeuten Kompas logo
Therapeuten Kompas
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan den IJssel
Website Logiteam    Contact email     Facebook     Instagram
Privacy Policy
Disclaimer