ABvC - Algemene beroepsvereniging voor counseling

Postbus 210
2810 AE Reeuwijk
+31 (0)6 333 690 02

Ze zijn maandagochtend van
09:00 tot 12:00 uur en
woensdagavond van
18:00 tot 22:00 uur bereikbaar.

Om lid te worden, zie link
www.abvc.nl/lid-worden

AbcV staat voor Algemene Beroepsvereniging voor Counseling. De beroepsvereniging werd in 1997 opgericht om de professionaliteit van het beroep Counsellor verder te vergroten en telt inmiddels al ruim 800 leden.

De AbvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Counseling krijgt immers in Nederland steeds meer aandacht. Het wordt bijvoorbeeld ingezet ter ondersteuning van reguliere trajecten in de gezondheidszorg.

Om de professionaliteit van de counsellor te vergroten, heeft AbvC enkele jaren geleden besloten dat de professionalisering van de counsellor de grootste prioriteit heeft. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn daarom oom de minimale eisen die ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor. 

ABvC biedt counselling op zowel zakelijk als particulier gebied. Counselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere psychische problemen op te lossen. Door middel van gesprekken worden deze problemen voorkomen of verholpen. De gesprekken zouden tot nieuwe inzichten moeten leiden, zodat de cliënt weer grip krijgt op de situatie en de omgeving.

Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. De volgende situaties kunnen een aanleiding zijn voor counselling:    

 • Overspannenheid en burnout
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving

Verder hanteert ABvC de volgende doelstellingen:

 • Counselling in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
 • Counselling voor iedereen toegankelijk te maken d.m.v. gekwalificeerde opleiders, trainers en supervisors.
 • De kwaliteit van counselling, opleidingen tot counsellor en counselling in de praktijk te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
 • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
 • Ondersteuning te verlenen aan counsellors in opleiding, counsellors, opleiders, trainers en supervisors ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
 • Counselling op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
 • Counselling in Nederland op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
 • Voor zover mogelijk en nodig, samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met gelijke en soortgelijke doelstellingen. 

Bron: http://www.abvc.nl/


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl