St. MET -

Postadres:
Beroepsorganisatie MET
Thornerweg 3A
6097 NC Panheel
Pater Jac. Schreursweg 2A
6097 NH Panheel
Telefoon: 0475-572988

Stichting Multidisciplinaire E.E.N.® Therapeuten

De beroepsorganisatie MET onderscheidt zich van alle bestaande multidisciplinaire beroepsorganisaties: Deze laatstgenoemde organisaties zijn multidisciplinair in naam, doordat er therapeuten uit verschillende disciplines bij zijn aangesloten. De E.E.N.® therapeuten werken multidisciplinair, zowel vanuit een natuurgeneeskundige als vanuit een psychosociale achtergrond,  en vallen daarmee zowel onder de natuurgeneeskundige als onder de psychosociale therapie.

Onze missie

Beroepsorganisatie MET heeft als missie om het niveau van de kennis en de vaardigheden van E.E.N.® therapeuten aantoonbaar van hoge kwaliteit te laten zijn. De E.E.N.® therapeuten voldoen aan de eisen van de Nederlandse wet, en aan de eisen van koepels en zorgverzekeraars. Hierdoor worden de E.E.N.® therapeuten als volwaardige zorgverleners gezien in de Nederlandse gezondheidszorg.

Een tweede onderdeel van onze missie is het bevorderen van de samenwerking van de complementaire geneeswijzen met de reguliere geneeskunde.

Visie

Beroepsorganisatie MET bereikt dit door de E.E.N.® therapeuten te verenigen, hen te helpen en te ondersteunen waar nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In samenwerking met het Instituut voor E.E.N.® wordt gezorgd voor een passend aanbod aan bij- en nascholingen. Ook wordt gewezen op het nut en belang van intervisie, supervisie en praktijkvisitatie.

De MET-therapeuten hebben een volwaardig leerproces afgerond en blijven zich verder ontwikkelen en specialiseren.

MET-therapeuten zijn opgeleid om cliënten te begeleiden ongeacht de verschillen in sociale achtergrond, cultuur, geslacht, leeftijd en klachten. De kwaliteit en maatschappelijke relevantie staan hoog in het vaandel. De E.E.N.® therapie richt zich daarbij op de levensloop van kinderen, jeugdigen en volwassenen, waarbij er veel aandacht is voor de biologische en psychosociale ontwikkeling.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl